Workshop Routekaart lokale aanpak ondermijning

Wat

Eendaagse workshop waarin gemeenten praktische handvatten aangereikt krijgen om ondermijning op lokaal niveau tegen te gaan

Wie

Heidie Pols (coördinator HEIT) en Shanna Mehlbaum (criminoloog)

Hoe

Op basis van praktijkervaring en onderzoek zijn tien concrete stappen geformuleerd om van onbehagen tot bestuurlijk onbehagen te komen.

Dagdeel 1

In het eerste dagdeel van de workshop wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van een bestuurlijke opdracht, probleemanalyse, organiseren van
een regierol, formuleren van doelstellingen, informatie-inwinning en inzichtelijk maken van behaalde resultaten.

Dagdeel 2

Optioneel gaan de deelnemers in een tweede dagdeel aan de slag met een aanpak voor een (zelf ingebracht) concreet gebied. Dit kan een winkelgebied zijn, woonwijk, vakantiepark, industrieterrein of buitengebied.

Kosten

De kosten voor de workshop bedragen 1.250 euro per dagdeel. De organisatie kan hiervoor max. 8 deelnemers laten meedoen.
Het is mogelijk om de workshop fysiek of digitaal te laten plaatsvinden. Conform de richtlijnen van het RIVM.

Nazorg

Na afloop van de workshop is het mogelijk om naar behoefte een beroep te doen op kennis en advies van de trainers, bijv. over een in te zetten aanpak, op basis van een strippenkaartmodel.

Meer informatie

Shanna Mehlbaum
shanna@mehlbaumonderzoek.nl
06-48505790