Lopende projecten

Hieronder zijn een aantal lopende (openbare) projecten van Mehlbaum Onderzoek beschreven. 

Evaluatie intensieve trajectbegeleiding door jongerenwerk (2021-2022)
Tweejarig evaluatieonderzoek in het kader van een gemeentelijk preventieprogramma Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit.

Onderzoek naar de impact van de georganiseerde misdaad op politiewerk (2022 – 2023)
Onderzoek in opdracht van Politie en Wetenschap naar de invloed van daadwerkelijke en gepercipieerde dreiging op de GGP en de opsporing. Factsheet

Monitoring gemeentelijke NPO-middelen (2022-2023)
Tweejarig onderzoek naar de besteding van gemeentelijke NPO-middelen door scholen.

Evaluaties interventies gericht op het verhogen van de meldingsbereidheid ondermijning (2019-2022)
 In opdracht van RIEC-Taskforce Brabant-Zeeland evalueren Bureau Broekhuizen en Mehlbaum Onderzoek vijf interventies gericht op het verhogen van de meldingsbereidheid bij vormen van ondermijnende criminaliteit.

Digitale initiatieven in de GGP (Gebiedsgebonden politiewerk) (2022)
Onderzoek naar de ervaringen, opbrengsten en lessen van 8 digitale initiatieven in de GGP.

Neem voor meer informatie contact op via shanna@mehlbaumonderzoek.nl of via onderstaand formulier