Stagiaire gezocht!

Mehlbaum Onderzoek en Bureau Broekhuizen zoeken voor de periode februari – juli 2023 twee masterstudenten Criminologie die het leuk vinden om mee te lopen en werken aan verschillende onderzoeksprojecten.

We doen beleidsonderzoek naar verschillende thema’s op het gebied van veiligheid en criminaliteit. Op dit moment doen we o.a. onderzoek naar:

• De impact van dreiging van georganiseerde criminaliteit op politiewerk (in de GGP en de opsporing) – in opdracht van Politie en Wetenschap;
• Meldingsbereidheid van ambtenaren van bedreiging en intimidatie – in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;
• Intensieve trajectbegeleiding door jongerenwerkers in het kader van een preventief ondermijningsprogramma – in opdracht van een gemeente;
• Criminele families – in opdracht van een gemeente;

Wat bieden we:
• Je maakt kennis met beleidsonderzoek in verschillende fasen: acquisitie, onderzoeksopzet maken, veldwerk, analyse, rapportage en presentatie van de bevindingen;
• Je maakt kennis met verschillende spelers in het veiligheidsdomein, zoals politie, RIECs, provincies, gemeentes, jongerenwerkorganisaties, scholen, onderzoeksbureaus;
• Je doet kennis op van verschillende thema’s in het veiligheidsdomein;
• Je wordt betaald voor je stage;
• Je werktijden en -dagen zijn flexibel in overleg en vinden online, maar ook op locatie plaats.


Wat vragen we:
• Je vindt onderzoek leuk en hebt (basis)kennis van verschillende onderzoeksmethoden;
• Je vindt het leuk om mee te draaien in meerdere onderzoeken tegelijk en bij te dragen met werkzaamheden als; observaties, verslaglegging van interviews, overleggen en expertsessies, literatuuranalyse en deskresearch (uitzoekwerk);
• Je bent ongeveer 16 uur beschikbaar per week (meer uren is ook mogelijk) in de periode februari – juli 2023.

Als je interesse hebt, stuur dan een mail met je CV en motivatie naar: shanna@mehlbaumonderzoek.nl