Projecten

Huidige projecten

Meldingsbereidheid drugsproductielocaties

Samen met Bureau Broekhuizen voer ik een longitudinale studie uit naar de meldingsbereidheid van drugsproductielocaties in Noord-Holland. We kijken naar de invloed van verschillende (communicatie) interventies om de meldingsbereidheid onder burgers te verhogen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland.

Ontwerpen verdiepende module gebiedsgerichte en integrale aanpak ondermijning

Op basis van de onderzoeken Notoire straten (2018) en De wortel en de stok (2019) heb ik voor deeltijdstudenten Integrale Veiligheid een verdiepende module ontwikkeld over de gebiedsgerichte en integrale aanpak van ondermijning. Studenten.  In opdracht van de Hogeschool Utrecht.

Evaluatie pilots meldingsbereidheid ondermijnende criminaliteit

In samenwerking met Bureau Broekhuizen voer ik een evaluatie uit van zes pilots waarin interventies worden ingezet om de meldingsbereidheid van burgers van (verschillende vormen van) ondermijnende criminaliteit te vergroten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Taskforce Brabant-Zeeland.

Advisering integrale aanpak drugsproductieplaatsen

Ik maak deel uit van een multidisciplinaire projectgroep die tot doel heeft om op regionaal niveau drugsproductieplaatsen, zoals synthetische drugslaboratoria en hennepkwekerijen, tegen te gaan.

Projectleider integrale wijkaanpak probleemgezinnen

Samen met samenwerkingspartners uit de veiligheid– en zorgketen geef ik een integrale wijkaanpak gericht op probleemgezinnen vorm.

Reacties zijn gesloten, maar trackbacks en pingbacks zijn open.