Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Mehlbaum, S. & Y. Schoenmakers (2018, 9 oktober). ‘Het tij keren in notoire straten’. Secondant.

Mehlbaum, S., Y. Schoenmakers & Y. van Zanten (2018). Notoire straten. Over de lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit. Politie en Wetenschap.

Mehlbaum S., Boutellier H., en Broekhuizen J. (2017) Van pionieren naar staande praktijk. Tussenevaluatie Tilburgse aanpak ondermijnende criminaliteit. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Niet openbaar

Schoenmakers, Y. & S. Mehlbaum (2017). ‘Drugsafval in Brabant’Justitiële Verkenningen: Criminaliteit in Noord-Brabant,  2:17, 89-102.

Schoenmakers, Y., S. Mehlbaum, M. Everartz & C. Poelarends (2016). Elke dump is een plaats delict. Dumping en lozing van synthetisch drugsafval: verschijningsvormen en politieaanpakApeldoorn, Politieacademie.