Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Y. Schoenmakers & S. Mehlbaum (2019). De intelligence paradox. Lessen uit de integrale pilot Analyse Synthetische Drugs in Oost-Nederland  Den Haag: Politie en Wetenschap.

Mehlbaum, S. & Y. Schoenmakers (2019). De wortel en de stok. Praktijklessen uit een gebiedsgerichte probleemaanpak van ondermijning. Den Haag: Politie en Wetenschap.

Mehlbaum S & V. Konig (2019). Ondermijningsbeeld haven- en industriegebied Moerdijk. Gemeente Moerdijk. Niet openbaar.

Mehlbaum, S. & Y. Schoenmakers (2018, 9 oktober). ‘Het tij keren in notoire straten’. Secondant.

Mehlbaum, S., Y. Schoenmakers & Y. van Zanten (2018). Notoire straten. Over de lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit. Politie en Wetenschap.

Mehlbaum S., Boutellier H., en Broekhuizen J. (2017) Van pionieren naar staande praktijk. Tussenevaluatie Tilburgse aanpak ondermijnende criminaliteit. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Niet openbaar.

Schoenmakers, Y. & S. Mehlbaum (2017). ‘Drugsafval in Brabant’Justitiële Verkenningen: Criminaliteit in Noord-Brabant,  2:17, 89-102.

Schoenmakers, Y., S. Mehlbaum, M. Everartz & C. Poelarends (2016). Elke dump is een plaats delict. Dumping en lozing van synthetisch drugsafval: verschijningsvormen en politieaanpakApeldoorn, Politieacademie.