Elke dump is intelligence

In 2016 publiceerden wij de resultaten van ons onderzoek naar drugsafvaldumpingen (Elke dump is een plaats delict). Een van de aanbevelingen uit het onderzoek was om synthetische drugsafvaldumpingen zoveel mogelijk te behandelen als plaats delict, waarbij mogelijkheden worden afgewogen van politieonderzoek naar zowel de milieudelicten als de achterliggende synthetische drugsproductie. Daarnaast is het verzamelen en registreren van informatie over de dumpingen van belang voor de intelligencepositie ten aanzien van synthetische drugscriminaliteit in Nederland.

Vanuit dit uitgangspunt is in Gelderland een pilot gestart naar een integrale ketenaanpak van synthetische drugscriminaliteit. RIEC Oost Nederland, Team Ketentoezicht van de Gelderse omgevingsdiensten, Politie Oost Nederland en de Belastingdienst werken vanuit een ‘cockpitconstructie’ aan het ‘opwerken’ van syndru-signalen, zoals drugsafvaldumpingen. Op basis van dumpingen en andere syndru-gerelateerde signalen volgt een integrale tactische analyse, welke de basis kan bieden voor een intelligente aanpak van synthetische drugscriminaliteit.

Yvette Schoenmakers en Shanna Mehlbaum volgen deze pilot van binnenuit en tekenen de ervaringen op. Vanuit het Pilot-team is er behoefte aan wetenschappelijke monitoring van en reflectie op de lopende pilot. Daarnaast bestaat de wens van de trekkers en is er landelijk behoefte om de opbrengsten en lessen uit de pilot te delen, in de actuele zoektocht naar een meer effectieve aanpak van synthetische drugscriminaliteit. De pilot loopt eind 2018 ten einde; de onderzoekers rapporteren hun bevindingen in de lente van 2019.