Meldingsbereidheid hennepkwekerijen en drugslabs

30 juni 2020

Ongeveer een kwart van de inwoners van Zaanstad heeft weleens kennis of vermoedens gehad van een drugsproductielocatie. Van hen heeft ongeveer 28% hier daadwerkelijk melding van gemaakt. Dit blijkt uit de nulmeting die Mehlbaum Onderzoek samen met Bureau Broekhuizen uitvoerde naar de meldingsbereidheid van drugsproductielocaties.  Aanleiding voor het onderzoek is de nieuwe campagne NH Drugs Alert in Noord-Holland. Dowload hieronder het rapport en de factsheet.

Rapport Vreemde geuren – nulmeting meldingsbereidheid drugsproductielocaties

Factsheet Vreemde geuren – nulmeting meldingsbereidheid